Wycena przedsiębiorstw

Na zlecenie klientów wykonujemy wycenę podmiotów gospodarczych w zależności od celu:

  • Transakcji kupna-sprzedaży (całości, bądź części przedsiębiorstwa),
  • Rozliczeń pomiędzy udziałowcami,
  • Wniesienia aportem do innej spółki,
  • Podejmowania decyzji strategicznych,
  • Inne w zależności od zlecenia klienta.

 

Wyceny przedsiębiorstw są przygotowywany w oparciu o następujące metody:

 

Majątkowe

Metody majątkowe oparte są na wartościach księgowych pochodzących z ksiąg rachunkowych.

Zaliczamy do nich m.in. wartość: księgową, odtworzeniową, skorygowanych aktów aktywów netto oraz likwidacyjną.

 

Dochodowe

Metody dochodowe oparte są na prognozach zysków, przepływów pieniężnych lub dywidend. Zaliczamy do nich m.in. metodę zdyskontowanych: przepływów pieniężnych, zysków i dywidend.

 

Mieszane

Metody mieszane łączą dwie grupy metod majątkowych i dochodowych. Do najbardziej znanych metod należą m.in. niemiecka, anglosaska czy szwajcarska.

 

Mnożnikowe

Metody mnożnikowe opierają się na wartościach wskaźników z rynku kapitałowego dotyczących innych przedsiębiorstw. Posiadają one funkcje porównawczą. Do najbardziej znanych metod należą m.in. mnożniki: zysku na zysku będącym ilorazem aktualnej ceny akcji i rocznego zysku netto przypadającego na jedną akcje, wartości księgowej obliczany, jako iloraz aktualnej ceny akcji i księgowej lub skorygowanej księgowej wartości kapitału własnego przypadającego na jedną akcję, przepływów gotówkowych obliczany, jako iloraz aktualnej ceny akcji oraz sumy zysku netto i amortyzacji z okresu rocznego.

 

Oparte na opcjach realnych

Wycena przedsiębiorstw oparta na opcjach realnych zalecana jest dla podmiotów gospodarczych, w sytuacji, kiedy występuje duża niepewność oraz elastyczność podejmowanych decyzji w trakcje realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, których nie można uwzględnić przy metodzie dochodowej.

Najczęściej wycenę przedsiębiorstw wykonujemy trzema metodami majątkową, dochodową i mieszaną.