Usługi księgowe

Obsługujemy działalności gospodarcze oraz spółki prawa handlowego. Proponujemy ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w siedzibie Klienta. Wybór tego rodzaju współpracy pozwala na stały dostęp do dokumentów.
Ewidencja dokumentów księgowych może być prowadzona w systemie komputerowym zleceniodawcy lub zapewnionym przez naszą Spółkę. Częstotliwość przyjazdów uzależniona jest od ilości dokumentów i wielkości podmiotu gospodarczego. Mniejszym podmiotom oferujemy przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną lub kurierem. W ten sposób oszczędzacie Państwo pieniądze i czas.Oferowane usługi księgowe obejmują prowadzenie:

  • Ksiąg handlowych,
  • Ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Ewidencji przychodów (ryczałtu),
  • Karty podatkowej,
  • Kadr i płac.


Usługi dodatkowe:

  • Sporządzanie sprawozdań GUS,
  • Rejestracja podmiotu,
  • Odpisy z KRS,
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej wiedzy w zakresie księgowości dla firm.