Budżetowanie

Na zlecenie klienta wykonujemy:
  • Przygotowywanie budżetu rocznego i planu wieloletniego,
  • Przeprowadzamy kontrolę realizacji powyższych planów,
  • Przygotowanie informacji zarządczych, służących do podejmowania decyzji,
  • Dostosowanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej,
  • Tworzymy struktury centrów przychodowo - kosztowych,
  • Miesięczne raporty dla Zarządu lub właściciela firmy,
  • Pomagamy w tworzeniu narzędzi wspierających kontrolę danych finansowych,
  • Kontrolowanie przepływów pieniężnych, kosztów i inwestycji,
  • Rozliczanie i kontrolę cash flow z przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Przygotowujemy dane dotyczące rezerw i odpisów aktualizacyjnych.