Biznes plany

Wykonujemy syntetyczny opis planowanych przedsiębiorstw, na który składają się następujące elementy:
  • Wprowadzenie,
  • Charakterystyka przyszłego przedsiębiorstwa,
  • Opis i analiza wytwarzanych produktów bądź świadczonych usług,
  • Analizę rynku, na który będą wprowadzane produkty lub usługi,
  • Plan finansowy (prognoza finansowa),
  • Bezwzględny rachunek opłacalności przygotowany metodami prostymi i dyskontowymi.

Przedsięwzięcia inwestycyjne
Sporządzamy plany finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich analizę. Między innymi plany związane ze środkami trwałymi (budową we własnym zakresie lub zakupem), działalnością operacyjną (produkcją lub usługami). Wykorzystujemy metody proste oceny bezwzględniej, dyskontowe metody bezwzględnej oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunek opcji. Rachunek opcji realnych stosujemy, jeśli przedsięwzięcie inwestycyjne jest elastyczne (możliwość podejmowania decyzji) i występują opcje.