Analizy finansowe

Przygotowujemy analizy finansowe.
Analizy wskaźnikowe oraz poszczególnych elementów zarządzania finansowego podmiotu gospodarczego. Analiza wskaźnikowa swoim zakresem obejmuje:
  • Rentowność,
  • Płynność finansową,
  • Sprawność działania,
  • Strukturę finansową.

Dodatkowo przeprowadzamy analizę finansową z wykorzystaniem metod kompleksowych tj. Du Ponta oraz E.I. Altmana. Oprócz analizy wskaźnikowej przygotowujemy analizy kosztów działów, produktów i projektów.