Cennik

Cena usług biura rachunkowego ustalana jest indywidualnie z Klientem i zależy od:

 • Ilości dokumentów,
 • Rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej,
 • Zakresu świadczonych usług,
 • Ilości pracowników, właścicieli i wspólników,
 • Metod i zakresu wyceny przedsiębiorstwa,
 • Poziomu zaawansowania analizy finansowej,
 • Wielkości zlecenia oraz zakresu prac przy budżecie lub planie finansowym.


Minimalne ceny za usługi biura księgowego:

 • Księgi handlowe od 400,00zł netto
 • Dla nowopowstałych podmiotów księgi handlowe od 300,00zł netto
 • Księga przychodów i rozchodów od 120,00zł netto
 • Ewidencja przychodów (ryczałt) od 100,00zł netto
 • Kadry i płace 35,00zł netto od osoby.